• Polski
  • English

Spotkanie na UE we Wrocławiu

 

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

W dniu 7 marca 2019 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®. Celem podejmowanych w ramach projektu działań było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

W czasie spotkania, Pani Dziekan WIZ PP, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP wręczyła certyfikaty uczestnikom projektu reprezentującym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: prof. dr hab. Kazimierzowi Perechudzie, dr hab. Zbigniewowi Antczakowi prof. nadzw. UEW, dr hab. Iwonie Chomiak-Orsa, prof. nadzw UEW, dr Beacie Butryn, dr Małgorzacie Sobińskiej oraz mgr Annie Kuropce – Bułkowskiej.

 

 

 

 

Więcej na temat projektu: http://www.awt.org.pl/projekty/o-projekcie/

 

 

 

 

 

 

Krótki: 
W dniu 7 marca 2019 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowa-nego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®.