• Polski
  • English

Komisje Rady Wydziału

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE

NA KADENCJĘ (2016 – 2020)

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch 

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

dr hab. inż. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka – sekretarz

dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LIKWIDACYJNA

 

mgr Aneta Osmańska – przewodnicząca

dr hab. inż. Marcin Butlewski

Krzysztof Kopera – sekretarz

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSOWA

 

mgr inż. Arkadiusz Mateja – przewodniczący

mgr inż. Arkadiusz Kalemba, MBA

mgr Małgorzata Tuszkowska – sekretarz

Zofia Kerger

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

 

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – przewodniczący

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek – opiekun kierunku Inżynieria Zarządzania 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr inż. Krzysztof Kubiak

dr Ewa Badzińska

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

Klaudia Hojka – przedstawiciel studentów (sekretarz)

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LOGISTYKA

 

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch – przewodniczący

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP – opiekun kierunku Logistyka 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

dr inż. Paulina Golińska-Dawson

dr inż. Agnieszka Stachowiak

dr inż. Piotr Lubiński

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

Wiktoria Słupska – przedstawicielka studentów (sekretarz)

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

dr inż. Grzegorz Dahlke – opiekun kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. PP

dr hab. inż. Joanna Sadłowska - Wrzesińska

dr inż. Adam Górny

dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

dr inż. Anna Mazur

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

dr inż. Beata Mrugalska

Maria Serwin - przedstawicielka studentów (sekretarz)

Oliver Al-Nasrawi - przedstawiciel studentów - przew. WRSS

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

dr inż. Anna Mazur – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - przewodnicząca

dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek 

dr Daria Motała

dr inż. Ireneusz Gania

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin – Skorecka

mgr inż. Zuzanna Sikorska – doktorant 

mgr inż. Anna Zwolankiewicz

Maria Zienkiewicz – przedstawicielka studentów - przew. SSPP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. DOKTORATÓW

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP - przewodnicząca

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP – sekretarz

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. PP

dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKA ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW

 

 dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP – przewodnicząca

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

dr Paulina Kubera – sekretarz

dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak – ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP – sekretarz 

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP 

dr inż. Katarzyna Ragin – Skorecka

dr inż. Marcin Nowak – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 

dr Małgorzata Rembiasz – przewodnicząca

dr hab. inż Łukasz Hadaś,  prof. PP – z-ca przewodniczącej, 

Joanna Dolata – sekretarz

mgr inż. Zuzanna Sikorska – przedstawiciel doktorantów

Oliver Al-Nasraw – przedstawiciel studentów – przew. WRSS