• Polski
  • English

Międzynarodowy warsztat w TH Wildau

Międzynarodowy warsztat w TH Wildau - procesy decyzyjne z różnych punktów widzenia

 

   Proces podejmowania decyzji i planowanie biznesowe należą do kluczowych kompetencji menedżerskich – zarówno na etapie tworzenia nowej firmy, jak i w całym okresie jej działania, w konkurencyjnym otoczeniu, w warunkach ryzyka i niepewności.  Okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie był International Workshop on Decision Making and Business Planning, który zorganizowany został w Technische Hochschule Wildau w Niemczech (koło Berlina), w terminie 10-15 marca br.  Inicjatorami i współorganizatorami warsztatu byli pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania PP oraz Faculty of Business, Computing and Law.

   Głównym założeniem koncepcyjnym warsztatu było porównanie dwóch perspektyw podejścia do procesów decyzyjnych w zarządzaniu – opartej na stricte racjonalnych przesłankach, odwołującej się do modelu homo economicus, wiedzy z zakresu badań operacyjnych, teorii gier oraz informatycznego wspomagania procesów decyzyjnych z dorobkiem ekonomii behawioralnej, uwzględniającej także psychologiczne aspekty procesów decyzyjnych i ograniczoną racjonalność podmiotów gospodarujących, podlegających różnego rodzaju złudzeniom poznawczym. Studenci pracowali w mieszanych, polsko-niemieckich zespołach, a dużą część warsztatu stanowiły zajęcia praktyczne.

   Ze strony polskiej w warsztacie udział wzięło pięć studentek z Wydziału Inżynierii Zarzadzania PP: Magdalena Czech, Justyna Polcyn, Katarzyna Raunest, Kinga Stanisławska, Aleksandra Wojciechowska. Rolę wykładowców i opiekunów grupy pełnili prof. Marek Szczepański i dr Tomasz Brzeczek. Gospodarzami warsztatu i prowadzącymi zajęcia ze strony niemieckiej byli prof. Mike Steglich oraz prof. Reiner Stolhoff.

   Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja warsztatu oraz znakomita atmosfera, która przyczyniła się do integracji uczestników ze obu partnerskich uczelni. Organizatorzy zadbali także o program kulturalny – m.in. bardzo interesującą wycieczkę do rezydencji króla Prus Fryderyka Wielkiego w pałacu Sans Souci w Poczdamie.

   W zgodnej ocenie uczestników i organizatorów warsztat w TH Wildau był bardzo udany, a obie strony są zainteresowane w kontynuacji podobnych przedsięwzięć w kolejnych latach.       

 

 

 Uczestnicy warsztatu w wizyta w bibliotece TH Wildau, gdzie pracuje sympatyczny robot. 

 

 

Rozwiązywanie zadań w międzynarodowym zespole.