• Polski
  • English

Wizyta studyjna w firmie PROMAG S.A.

 

 

W dniach 04.12.2018 i 10.12.2018 odbyły się dwie wizyty studyjne do Centrum Logistycznego PROMAG S. A.  w Koninku. W wycieczce uczestniczyli studenci  studiów I stopnia trzeciego roku Logistyki z Wydziału Inżynierii Zarządzania. Opiekunami grup  była dr inż. Izabela Kudelska i mgr inż. Irena Pawłyszyn z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki.

W ramach odwiedzin studenci mieli okazję dowiedzieć się o stosowanych w firmie rozwiązaniach związanych z procesami magazynowania tj. przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydanie produktów. Uczestnikom pokazano różne sposoby i systemy składowania towarów. Zapoznano ich także z rozwiązaniami opracowanymi na potrzeby firmy. Ponadto  studenci mogli przyjrzeć się różnym rodzajom środków transportu wykorzystywanych w Centrum Logistycznym. Zainteresowani zadawali pytania, na które przedstawiciele PROMAG-u udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

Studenci WIZ mieli okazję  sprawdzić praktyczne zastosowanie  rozwiązań omawianych w trakcie zajęć wykładowych i projektowych z przedmiotu Projektowanie magazynów. Była to doskonała okazja do poszerzenia i uzupełnienia wiedzy w zakresie procesów zachodzących w magazynie oraz w zakresie projektowania własnych magazynów opracowywanych w ramach zajęć projektowych.