• Polski
  • English

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

 

Zaproszenie III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?,

do udziału w której, w imieniu organizatorów, serdecznie zaprasza Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie rejestracji na stronie www.pipwpia.amu.edu.pl.

Ze względu na fakt, iż liczba miejsca jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność rejestracji. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań prośba o kontakt:

 

Dr inż. Mirosława Przybylska

miroslawa.przybylska@put.poznan.pl 

 

 

Krótki: 
W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samoza- trudnienie? Udział w konferencji jest bezpłatny. Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania zaprasza Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dr inż. Mirosława Przybylska (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)