• Polski
  • English

Wzory podań i dokumentów

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

 

Instrukcja wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie na studiach stacjonarnych

Podanie o przedłużenie sesji

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty

Podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Podanie o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

Podanie o powtarzanie przedmiotu

Wniosek o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego

Karta obiegowa

Wniosek o wystawienie faktury za studia

Wniosek o wystawienie faktury za studia PROFORMA

Podanie o duplikat legitymacji/indeksu

Uniwersalny wzór podania