• Polski
  • English

DEBATA EMERYTALNA PTE

 

1 grudnia br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się Debata Emerytalna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY”.  Spotkanie uroczyście otworzył Prodziekan WIZ PP, dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec.

 

Celem Debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - dr Joanna Ratajczak-Tuchołka, dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP oraz praktycy z Instytutu Emerytalnego w Warszawie - dr Marcin Wojewódka, dr Antoni Kolek i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU - dyrektor Tomasz Fronczak, było wskazanie i przedyskutowanie aktualnych zagadnień związanych z przewidywanymi zmianami w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce. W szczególności poruszone zostały kwestie konsekwencji obniżenia ustawowego wieku emerytalnego oraz istotne aspekty dotyczące zapowiadanego wprowadzenia nowego typu zakładowych systemów emerytalnych - Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), współfinasowanych przez państwo, pracodawców i pracowników.

 

Debata wzbudziła spore zainteresowanie, a szczególnie gorące dyskusje dotyczyły produktów finansowych oraz innych, alternatywnych inwestycji, które umożliwią zgromadzenie dodatkowego kapitału finansowego lub majątku generującego dochody po przejściu na emeryturę. Przewidywane obniżenie poziomu zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez publiczny system emerytalny wskazuje na potrzebę wykazania własnej przezorności w tej dziedzinie. 

 

Mecenat nad Debatą sprawowało TFI PZU. Debatę prowadził główny inicjator tego przedsięwzięcia, dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej, wiceprezes Oddziału PTE w Poznaniu.

 

Debatę swoim patronatem objął JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Partnerami Debaty byli również: Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy oraz Instytut Emerytalny w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Krótki: 
1 grudnia br. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbyła się Debata Emerytalna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY”