• Polski
  • English

informacje dla kierunku INŻ. ZARZĄDZANIA

 

Ramowy harmonogram przygotowań staży w roku
akademickim 2017/18 dla kierunku Inżynieria Zarządzania

 

 

Deklaracja przedsiębiorstw liczby studentów do przyjęcia na staż dla studentów kierunku Inżynieria Zarządzania (7 VIII-15 IX 2018
i 02 X-22 XII 2018) specjalności:
     Zarządzanie przedsiębiorstwem
     Systemy projakościowe i ergonomia
     Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstw

 

10.12.2017

Przesyłanie materiałów informacyjnych o firmach (prezentacje, foldery do zamieszczenia na stronie projektu do zapoznania przez kand.)

 

10.12.2017

 

Spotkania informacyjne dla studentów (WIZ PP)

 

15.04.2018

 

Ogłoszenia rekrutacyjne / nabór

 

15.05.2018

 

Informacje o przyjęciach

 

01.06.2018

 

Podpisanie umów

 

10.06.2018

 

Rozpoczęcie staży 07.08.2018