• Polski
 • English

Program staży dla studentów WIZ

Fundusze Europejskie

 
Program staży wysokiej jakości dla studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Inżynierii Zarządzania otrzymał finansowanie na organizację staży dla ostatnich semestrów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Zarządzania i Inżynieria Bezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i zdobycie doświadczenia praktycznego studentów studiów stacjonarnych II stopnia kier. Inżynieria Zarządzania i Inżynieria Bezpieczeństwa Wydz. Inż. Zarządzania (WIZ) Politechniki Poznańskiej adekwatnie do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przed wejściem na rynek pracy.

Jest to odpowiedź na:

 

 • zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów wyposażonych w podstawowe umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas studiów,
 • ofertę przedsiębiorstw na prowadzenie staży będących możliwością stopniowego wdrożenia potencjalnych kandydatów do pracy,
 • zgodność działania WIZ PP ze strategią zrównoważonego rozwoju,
 • zainteresowanie studentów do nabycia doświadczenia w jednostkach gospodarczych, w których realizuje się tzw. dobre praktyki w obszarze ich kierunku studiów,
 • założenia strategii WIZ PP stanowiącej o kształceniu w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym i chęć uzupełnienia programu kształcenia kierunku IZ oraz IB o wysokiej jakości programy stażowe oczekiwane przez rynek pracy,
 • aktualizację procesu dydaktycznego kierunku IZ i IB uwzględniając uwagi jednostek gospodarczych w zakresie zauważonych luk w procesie edukacji stażystów,
 • założenia strategii RSI Wlkp „Edukacja dla innowacji” odnośnie promowania postaw proinnowacyjnych, współpracy nauki z przedsiębiorstwami.

 

W wyniku udziału w projekcie studenci rozpoczną karierę zawodową z udokumentowanym doświadczeniem w uznanych jednostkach gospodarczych, co zwiększy ich szanse na rynku pracy po zakończeniu studiów.

 

Staże odbędą się jednorazowo w ciągu 16 tygodni (3 dni w tygodniu po 7,5h) dla wybranych studentów kierunku:

 

Inżynieria Bezpieczeństwa

 • rocznika dyplomowania 2018 (III 2017-VI 2018) w okresie: 05.III-22.VI 2018
 • rocznika dyplomowania 2019 (III 2018-VI 2019) w okresie: 04.III-21.VI 2019

 

Inżynieria Zarządzania

 • rocznika dyplomowania 2019 (III 2017-II 2019) w okresie: 20 VIII - 22 XII 2018
 • rocznika dyplomowania 2020 (III 2018-II 2020) w okresie: 26 VIII - 20 XII 2019

 

Rozkład zajęć zostanie dostosowany do dni stażowych, aby studenci mogli pogodzić obowiązki stażowe z dydaktyką.

 

W budżecie projektu przewidziano wynagrodzenia dla stażystów, koszt ich ubezpieczenia i dojazdu do przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w przedsiębiorstwach.

 

Regulamin projektu

 

Więcej informacji dot. staży dla kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - nabór 2018

 

Więcej informacji dot. staży dla kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - nabór 2019

 

Więcej informacji dot. staży dla kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - nabór 2018

 

Więcej informacji dot. staży dla kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - nabór 2019

dla studentów studiów 1 stopnia

dla studentów studiów 2 stopnia

 

 

Kierownik projektu: Agnieszka Misztal

(agnieszka.misztal@put.poznan.pl)