• Polski
  • English

Faktura VAT

 

FAKTURA VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.

 

Student dokonuje wpłaty na swój indywidualny numer konta otrzymany w dziekanacie lub podany na koncie studenckim w systemie eStudent, natomiast zakład pracy na podany niżej:

Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

tytułem:  nazwisko i imię studenta (WIZ)

 

W przypadku pokrywania przez zakład pracy tylko części opłaty za zajęcia dydaktyczne, należy odpowiednie kwoty wpłacić na ww. numery kont.

 

Kroki:

  1. Wnieś opłatę na odpowiednie konto.
  2. Wydrukuj i wypełnij wniosek 
  3. Scan wniosku wraz z dowodem wpłaty (max w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty) prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
  4. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika.

 

FAKTURA  VAT PROFORMA wystawiana jest przed dokonaniem płatności.

 

Wniosek o wydanie faktury należy złożyć min. 14 dni przed upływem terminu płatności za zajęcia dydaktyczne (termin określony w umowie lub decyzja dziekana).

 

Kroki:

  1. Wydrukuj i wypełnij wniosek 
  2. Scan wniosku prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
  3. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika (na fakturze będzie podany numer konta do wpłaty oraz termin płatności).
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni, zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą na adres płatnika.

 

Wnioski można składać też osobiście w Zintegrowanym Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, (budynek z zegarem) pok.17