• Polski
  • English

Konferencja na temat sys. emerytalnych

 

 

Międzynarodowe seminarium i konferencja naukowa na temat systemów emerytalnych na Politechnice Poznańskiej

 

Problematyka emerytalna budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza wobec wprowadzanych i zapowiadanych w Polsce zmian w systemie emerytalnym.  Dobrą okazją do przedstawienia wyników badań nad systemami emerytalnymi i ich reformowaniem, a także nad funkcjonowaniem innych systemów zabezpieczenia społecznego była Międzynarodowe Seminarium ENRSP 2017 „Pensions, Justice and Culture” (22 września br.) oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social security systems in the Light of demographic, economic and technological challenges”(23 września br.).

Organizatorem oby tych wydarzeń naukowych była Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania PP we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem naukowym European Network for Reserach on Supplementary Pensions (ENRSP).

   W seminarium oraz konferencji  uczestniczyli badacze systemów emerytalnych z państw Unii Europejskiej oraz USA, a także przedstawiciele sektora finansowego w Polsce. Mecenasem i partnerem strategicznym dla obu tych przedsięwzięć naukowych był Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, patronat sprawował także Rzecznik Finansowy, a patronat medialny – czasopisma naukowe: "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection" oraz “Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarzadzanie”, gdzie ukazały się artykuły uczestników seminarium i konferencji.

   Obrady Seminarium prowadzone były w j. angielskim, konferencja – po polsku i po angielsku. Prezentacje z konferencji dla wszystkich zainteresowanych, po uzyskaniu zgody autorów, udostępnione zostaną na stronie internetowej konferencji:www.mke2017.put.poznan.pl.

 

 

Krótki: 
Problematyka emerytalna budzi duże zainteresowanie, Dobrą okazją do przedstawienia wyników badań nad systemami emerytalnymi była Międzynarodowe Seminarium ENRSP 2017 „Pensions, Justice and Culture” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych.