• Polski
  • English

Warsztaty IFPR 2017

W dniach 28.07 – 30.07. 2017 odbyły się warsztaty dla doktorantów (Doctoral Training) oraz dla Młodych Naukowców (Early Researchers Programme).

Warsztaty poprzedzały konferencję ICPR2017, która zorganizowana była przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki.

 

Warsztaty prowadzili naukowcy z całego świata: dr Rob Dekkers (przewodniczący komisji, University of Glasgow, Szkocja), prof. Daniela Popescu (University of Cluj-Napoca, Rumunia), prof. Bopaya Bidanda (University of Pittsburgh, USA), prof. (Anthony) Shun Fung Chiu (De La Salle Univ, Filipiny), prof. Huang Chin-Yin (Tunghai University, Tajwan),

Dr Erkan Kabak (Izmir University of Economics, Turcja).

 

W trakcie trzech intensywnych dni warsztatów przedstawione zostały interesujące wykłady w zakresie:

- przeprowadzania systematycznego przeglądu literatury;

- wyboru metod badawczych;

- interpretacji wyników badań;

- błędów związanych z pisaniem artykułów;

- przeprowadzania debaty;

- wskazówek dotyczących publikowania w renomowanych czasopismach;

- sztuki prezentacji;

- poszukiwania pracy.

 

Poza udziałem w wykładach każdy z uczestników przygotował prezentację dotyczącą jego obszaru badawczego oraz dyskusję pracy innego uczestnika warsztatów. Ponadto przeprowadzona została debata, w której wypowiadali się zwolennicy oraz przeciwnicy ankiety jako metody badawczej, a po przedstawieniu wszystkich argumentów widzowie poparli stanowisko zaprezentowane przez przeciwników ankiet.

 

Ostatnim etapem warsztatów był udział w spotkaniu z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds. Badań w zakresie Produkcji (The International Foundation of Production Research – IFPR). W trakcie tego wydarzenia uczestnicy warsztatów prezentowali plakaty przedstawiające ich obszar badawczy. 


Zwieńczeniem warsztatów były nagrody wręczone w trakcie uroczystej kolacji, ostatniego dnia konferencji. Godnym podkreślenia jest że nagrody uzyskały reprezentantki Wydziału Inżynierii Zarządzania. Mgr inż. Monika Kosacka otrzymała nagrodę w ramach Warsztatów dla Doktorantów, natomiast dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska oraz reprezentant Brazyli - João Paulo E. de Souza,  uzyskali nagrodę mentorską w Programie dla Młodych Naukowców, która wiąże się z uzyskaniem prawa do wygłoszenia mowy w czasie kolejnej konferencji ICPR, która odbędzie się w Chicago w roku 2019.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni zarówno z poziomu merytorycznego jak również z organizacji, za którą odpowiadali mgr inż. Monika Kosacka oraz mgr inż. Michał Fertsch.

 

Serdecznie Gratulujemy zwycięzcom jak również wszystkim uczestnikom warsztatom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki: 
W dniach 28.07 – 30.07. 2017 odbyły się warsztaty dla doktorantów (Doctoral Training) oraz dla Młodych Naukowców (Early Researchers Programme). Warsztaty poprzedzały konferencję ICPR2017, która zorganizowana była przez Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki.