• Polski
  • English

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18

 

Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy Moodle:

https://moodle.put.poznan.pl

 

Termin zapisów na lektorat: 05.06.2017–30.06.2017 r.

 

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie zapisów po zalogowaniu się na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. 

 

Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat – aktualny: I rok Wydziału Inżynierii Zarządzania; studia II stopnia: Logistyka oraz Inżynieria Zarządzania

Krótki: 
Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat – aktualny: I rok Wydziału Inżynierii Zarządzania; studia II stopnia: Logistyka oraz Inżynieria Zarządzania