• Polski
  • English

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2018/19

 

 

Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy Moodle:

https://moodle.put.poznan.pl   (Kursy  CJiK)

 

Termin zapisów na lektorat: 14.05.18–17.06.18 r.

 

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie zapisów po zalogowaniu się na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. 

 

Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat - studia stacjonarne - aktualny: I rok studia II stopnia, kierunki Logistyka oraz Inżynieria Zarządzania.

 

Zapisy dotyczą także tych studentów, którzy powtarzają przedmiot  język obcy.

Krótki: 
Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat - studia stacjonarne - aktualny: I rok studia II stopnia, kierunki Logistyka oraz Inżynieria Zarządzania.