• Polski
  • English

Zapisy na egzamin z języka obcego w semestrze zimowym 2019/20

 
Szanowni Państwo,

 

Poniżej załączone zostały ogłoszenia informujące o procedurze zapisów na egzamin z języka obcego w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20.

Dotyczą one studentów, którzy zgodnie z planem studiów powinni przystąpić do egzaminu w sesji zimowej 2019/20 oraz tych studentów, którzy mają w tym względzie zaległości.

 

Studia stacjonarne:

  pierwszy termin

  termin poprawkowy

 

Studia niestacjonarne

  pierwszy termin

  termin poprawkowy

Krótki: 
Zapraszamy do zapoznania się z procedurą zapisów na egzamin z języka obcego, które dotyczą studentów, którzy zgodnie z planem studiów powinni przystąpić do egzaminu w sesji zimowej 2019/20 oraz tych studentów, którzy mają w tym względzie zaległości.