• Polski
  • English

Studenci WIZ w międzynarodowym Projekcie Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Studenci WIZ w międzynarodowym Projekcie
Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+)

 

 W dniach 06-17 marca 2017 roku sześciu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania uczestniczyło i reprezentowało Politechnikę Poznańską w warsztatach badawczo-dydaktycznych „Intensive Programme”, które odbyły się na Karelia University of Applied Science Joensuu w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Projekt jest realizowany na Wydziale Inzynierii Zarządzania w latach 2016-2019 (projekt nr 11/143/PRRKE/0607).

 

Uczestnicy warsztatów:

  1. Dziamska Zuzanna, kierunek: Corporate Management, II stopień, 2rok
  2. Tenczyńska Beata, kierunek: Corporate Management, II stopień, 2rok
  3. Grzegorczyk Joanna Maria, kierunek Inżynieria Zarządzania, I stopień, 3 rok
  4. Gałczyńska Klaudia, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, I stopień, 1 rok
  5. Kuźmiński Patryk, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, I stopień, 1 rok
  6. Szrajnert Damian, kierunek: Engineering Management, I stopień, 1 rok

 

Celem międzynarodowego projektu ECMT+ jest kształtowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych do działania w środowisku wielokulturowym we współpracy ze rzeczywistym otoczeniem biznesowym. Partnerzy projektu ECMT+ to kadra akademicka z siedmiu europejskich uczelni wyższych (Finlandia – KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, Belgia – KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID, Francja – UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE, Wielka Brytania – UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND, Niemcy – TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU, Polska – POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Czechy – SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE).

 

Intensywny program nauczania przedsiębiorczości w Joensuu to pierwszy z trzech zaplanowanych warsztatów w ramach projektu ECMT+. Program warsztatów oparty jest na praktycznych metodach rozwijania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, kształtowania propozycji wartości oferowanych dóbr i usług oraz identyfikacji ich potencjału komercyjnego poprzez prowadzenie badań empirycznych.

 

Aktywny udział Studentów WIZ w Projekcie ECMT+ będzie niewątpliwie wpływał na kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej i sprzyjał budowaniu pozytywnego wizerunku Politechniki Poznańskiej na arenie międzynarodowej. Nasi Studenci uczestniczyli w badaniach i warsztatach praktycznych w wymiarze ponad 60h, pracując w zespołach międzynarodowych (w sumie 50 Studentów). Efekty swojej pracy zaprezentowali przed Joury – specjalistami i praktykami biznesu z Parku Naukowo-Technologicznego (Joensuun Tiedepuisto). Była to dla nich wyjątkowa możliwość kreatywnego rozwoju i kształtowania kompetencji zawodowych, a także zdobycia praktycznego doświadczenia w środowisku wielokulturowym. Studenci otrzymają certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym projekcie unijnym w ramach programu Erasmus+ /KA2 − Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education.

 

Kierownik Projektu ECMT+ na PP

Ewa Badzińska

 

 

 

 

 

Krótki: 
W dniach 06-17 marca 2017 roku sześciu Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania uczestniczyło i reprezentowało Politechnikę Poznańską w warsztatach badawczo-dydaktycznych „Intensive Programme”, które odbyły się na Karelia University of Applied Science Joensuu w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Projekt jest realizowany na Wydziale Inzynierii ZArządzania w latach 2016-2019.