• Polski
  • English

Plany studiów

Plany studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzanie

 

 

Nabór 2011/12 i 2012/13  

 

Nabór 2013/14

Semestr 1 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Szkolenie pedagogiczne - metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych 30   30 3
2 Metodologia i zasady redagowania prac naukowych 10   10 1
3 Granty naukowe i badawcze 10   10 1
4 Inżynieria produkcji i zarządzania   5 5 2
5 Seminarium wydziałowe i promotorskie    20 20 1
6 Szkolenie BHP 8   8  
RAZEM 58 25 83 8  
Roczna praktyka dydaktyczna (min 10 godz. Max 90 godz.)
 
Semestr 2 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Szkolenie pedagogiczne - nowoczesne technologie w kształceniu 30   30 3
2 Metodologia badań naukowych i inżynieria kreatywności 20   20 3
3 Najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania (w tym środowiskiem   ekologicznym i makroergonomią) EGZAMIN   25 25 1
4 Seminarium wydziałowe i promotorskie    20 20 1
RAZEM 50 45 95 8  
CAŁY ROK 178 16  
 
Semestr 3 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Język obcy 30   30 3
2 Najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa   10 10 1
3 Wielokryterialne projektowanie systemów wytwórczych EGZAMIN   10 10 1
4 Seminarium wydziałowe i promotorskie   25 25 1
RAZEM 30 45 75 6  
Roczna praktyka dydaktyczna (min 10 godz. Max 90 godz.)
 
Semestr 4 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Dyscyplina dodatkowa - ekonomia/filozofia/etyka 30   30 3
2 Współczesne trendy w systemach logistycznych EGZAMIN   5 5 1
3 Małe i średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym   5 5 1
4 Seminarium wydziałowe i promotorskie   25 25 1
RAZEM 30 35 65 6  
CAŁY ROK 140 12  
 
Semestr 5 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Przedsiębiorstwo zwinne - Projektowanie systemów i strategii zarządzania EGZAMIN   10 10 2
2 Zastosowanie probablistyki i zbiorów rozmytych w badaniach naukowych   5 5 1
3 Seminarium promotorskie   15 15 1
4 Seminarium wydziałowe   10 10 1
RAZEM   40 40 5  
Roczna praktyka dydaktyczna (min 10 godz. Max 90 godz.)
 
Semestr 6 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP Wydział Suma ECTS KRK
1 Podstawy kwalitologii EGZAMIN   5 5 2
2 Sieci gospodarcze   5 5 1
3 Seminarium promotorskie   15 15 1
4 Seminarium wydziałowe   10 10 1
RAZEM   35 35 5  
CAŁY ROK 75 10  
 
Semestr 7 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP WIZ Suma ECTS KRK
1 Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw EGZAMIN   5 5 2
2 Seminarium promotorskie   25 25 1
3 Seminarium wydziałowe   10 10 1
RAZEM   40 40 4  
Roczna praktyka dydaktyczna (min 10 godz. Max 90 godz.)
 
Semestr 8 Liczba godzin    
Lp. Przedmiot PP WIZ Suma ECTS KRK
1 Seminarium promotorskie   25 25 2
2 Seminarium wydziałowe   10 10 1
RAZEM   35 35 3  
CAŁY ROK 75 7