• Polski
  • English

Praktyki

Informacje ogólne dotyczące praktyk studenckich
w roku akademickim 2016/17

 

W ROKU AKADEMICKIM 2016 / 2017 OPIEKUNAMI PRAKTYK SĄ:

 

Studia stacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA: dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA oraz ENGINEERING MANAGEMENT: dr inż. Anna Mazur

- LOGISTYKA: dr inż. Roma Marczewska-Kuźma (na czas zastępstwa: dr inż. Beata Mrugalska)

 

Studia niestacjonarne:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA: mgr inż. Aleksandra Dewicka

- INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA: mgr inż. Aleksandra Dewicka

- LOGISTYKA: dr inż. Agnieszka Grzelczak

 

Regulamin praktyk
Załącznik 1 - odanie o zmianę terminu odbycia praktyk
Załącznik 2 - potwierdzenie odbycia praktyki przez studenta
Załącznik 3 - sprawozdanie z praktyk
Załącznik 4 - zaliczenie praktyk
Załącznik 5 - podanie o zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach 

 

Program praktyk dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa
Program praktyk dla kierunku Inżynieria zarządzania oraz Engeneering management

Program praktyk dla kierunku Logistyka