Instrukcje i dokumenty

Prace dyplomowe

Wzory podań i dokumentów

 

 

     

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

     

Instrukcja wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie na studiach stacjonarnych

   

Wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia sesji

     

Podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

   

Podanie o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

   

Podanie o powtarzanie przedmiotu

   

Wniosek o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego

     

Karta obiegowa

     

Wniosek o wystawienie faktury za studia

     

Wniosek o wystawienie faktury za studia PROFORMA

   

Podanie o duplikat legitymacji

   

Uniwersalny wzór podania

 

Przydatne instrukcje:

 

   składanie dokumentacji do obrony
  składanie wniosku o egzamin komisyjny i zaliczenie komisyjne
  składanie wniosku o rozłożenie płatności na raty dla studentów studiów niestacjonarnych
  Instrukcja zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne
  Instrukcja postępowania w potencjalnych sytuacjach konfliktowych