Studenckie Koło Doskonalenia Procesów zajmuje się rozwojem zainteresowań i pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych oraz technicznych z zakresu procesów logistycznych oraz organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.

 

Do Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów należy kilkunastu członków głównie kierunków Zarządzanie i Logistyka.

 

Działalność Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów opiera się na wyjazdach naukowo-dydaktycznych do różnych przedsiębiorstw w celu zapoznania się z ich organizacją i wdrożonymi technologiami oraz tworzeniu rozwiązań wdrażanych w wielu zakładach przemysłowych.

 

Organizujemy szkolenia dla studentów naszego wydziału i współpracujemy w organizacji warsztatów.

 

Strona WWW: http://www.skdp.put.poznan.pl/

 

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski.

Opiekun organizacyjny: dr inż. Izabela Kudelska.

 

Kontakt:

Wydział Inżynierii Zarządzania,  
ul. Strzelecka 11,  
60-965 Poznań,  
e-mail: skdp.pp@gmail.com