Koło Naukowe Progress zajmuje się badaniem, analizą oraz projektowaniem optymalnych warunków pracy.

 

Do głównych działań możemy zaliczyć te mające na celu:

  • korektę antropometryczną stanowisk pracy,
  • ograniczenie obciążeń statycznych oraz wynikających z nich dolegliwości podczas pracy,
  • analizę biomechaniczna procesu wykonywania pracy,
  • tworzenie optymalnych warunków pracy poprzez uwzględnienie możliwości psychofizycznych określonych pracowników na konkretnych stanowiskach,
  • analizę wydolności fizycznej oraz zdolności psychomotorycznych pracowników,
  • analizę czynników środowiskowych wpływających na człowieka w procesie pracy: hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat,
  • określenie sposobu i efektywności systemu wymiany informacji pomiędzy pracownikiem a maszyną.

 

Poprzez działalność zyskujemy:

  • kontakt z przedsiębiorstwami realizującymi interesujące dla nas procesy wytwórcze,
  • możliwość rozwoju w zakresie wyuczonych specjalności,
  • możliwość zdobycia praktyk oraz staży, a w szczególnych przypadkach zatrudnienia w zaprzyjaźnionych firmach.

 

Przedmiotem spotkań Koła jest także problematyka ergonomii robotów i systemów zautomatyzowanych. Prace Koła Naukowego "Progress" skutkują opracowaniami prezentowanymi na Międzynarodowym Seminarium Wykładowców Ergonomii.

 

Opiekunem Koła Naukowego "Progress" jest dr hab. inż. Marcin Butlewski, dr. inż. Aleksandra Dewicka

 

Więcej informacji na stronie: http://progress.put.poznan.pl