Koło Naukowe "Logistyka"
   

Koło Naukowe „Logistyka” to organizacja studencka działająca przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od 2005 roku zrzeszamy studentów zainteresowanych logistyką z różnych wydziałów naszej macierzystej uczelni. Naszym sztandarowym projektem jest organizacja corocznej międzyuczelnianej konferencji logistycznej „Poznańskie Forum Logistyczne” (PFL) bazującej na 5-letnim dorobku konferencji MFML.

 

Wspólnie wyznaczamy cele i zadania do realizacji z których najważniejsze to:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, wycieczek dla członków koła
  • współpraca z innymi kołami naukowymi z całej Polski oraz integracja środowisk akademickich
  • udział w konferencjach logistycznych
  • nawiązanie kontaktów z firmami z branży logistycznej
  • prowadzenie w ramach Uczelni prac naukowo-badawczych
  • nabycie nowych umiejętności
  • rozwój intelektualny, kulturalny i interpersonalny członków Koła
  • działalność charytatywna

 

W ramach członkostwa w Kole Naukowym "Logistyka" wspólnie uczymy się być otwarci na poglądy innych osób oraz staramy się spojrzeć na logistykę z różnych perspektyw.

 

Naszymi opiekunami są prof. dr hab. inż. Marek Fertsch , dr inż. Paulina Golińska-Dawson oraz mgr inż. Monika Kosacka.

 

Więcej informacji na stronie: www.knl.put.poznan.pl