Koło Naukowe Ergonomii (KNE) imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jest społecznością studencką i doktorancką Politechniki Poznańskiej, która swoją działalnością poszerza własne horyzonty myślowe w obszarze szeroko pojętej dziedziny ergonomii i promuje wiedzę z zakresu ergonomii.

 

Misją Koła Naukowego Ergonomii jest popularyzacja wiedzy o ergonomii a także rozwój aktywności naukowej i praktycznej studentów i pracowników Uczelni Wyższych.

 

Cele KNE:

 • propagowanie ergonomii jako dziedziny naukowej
 • rozwój zainteresowań studentów i pracowników Uczelni Wyższych w zakresie ergonomii
 • rozwój naukowy członków koła
 • wzrost świadomości ergonomicznej członków Koła i społeczności akademickiej.

 

Czym członkowie koła się zajmują?

 • Organizacją zajęć i wykładów, prowadzonych przez specjalistów ergonomii i bhp dla członków KNE,
 • Organizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje studentów oraz doktorantów m.in.:

   - na audytorów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania,

   - z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

   - szkolenie z zakresu emisji głosu kierowane szczególnie do doktorantów

 • Organizacją wyjazdów informacyjnych do państwowych ośrodków naukowych m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Włókiennictwa w Łodzi,
 • Czynnym udziałem w Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej poprzez pomoc przy organizacji konferencji i organizację sekcji dla doktorantów,
 • Udziałem w organizacji Międzynarodowych Seminariów Ergonomii ISET organizowanych przez WIZ PP
 • Udziałem w Środowiskowej Konferencji Doktorantów. Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • Współudziałem doktorantów w dydaktyce w Laboratorium Ergonomii.
 • Współudziałem w pracach naukowo-badawczych z zakresu ergonomii
 • Publikowaniem wyników badań naukowych w monografiach naukowych i czasopismach naukowych
 • Współudziałem z organizacjami i stowarzyszeniami podejmującymi problematykę ergonomii

 

Opiekunem Koła Naukowego Ergonomii jest dr inż. Grzegorz Dahlke.