Stypendia socjalne

Ministra za wybitne osiągnięcia

Akademiki

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady przyznawania stypendiów ministra na rok akad. 2018/19. Tryb przyznawania stypendiów jest dostępny na stronie ministerstwa (link https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html) . 

 

Zachęcamy wybitnych studentów WIZ PP do aplikowania.